Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderbrekingen

Farm Connect BV tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Farm Connect BV kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking zal zijn of niet door andere technische problemen, virussen etc. kan worden getroffen.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Farm Connect BV geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Farm Connect BV biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Farm Connect BV met of van deze websites of van hun inhoud.

Aansprakelijkheid

Farm Connect BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen, fouten of onvolledigheden in enige gepubliceerde informatie.

Farm Connect BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat, voortvloeit uit en/of verband houdt met enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website en/of van de op of via de website verkregen informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Farm Connect BV.

Goeie afspraken maken goeie vrienden. Toch?

Duidelijkheid

We houden er van om alles goed in kaart te brengen en met elkaar te communiceren. Helder zijn voor elkaar vermijdt misverstanden en werkt het plezierigst.

Inspiratiegids

In deze Inspiratiegids voor F-unbelievable Friends vind je een overzicht van de mogelijkheden bij FarmFun! Download gratis.