Het jaarlijkse personeelsfeest of teambuilding is voor veel werknemers het ideale moment om zich buiten de kantooruren te amuseren met collega’s of om nieuwe medewerkers te leren kennen. Maar wat als zo’n evenement slecht afloopt voor een werknemer? Spreekt men dan van een arbeidsongeval of niet?

Volgens de wet is een arbeidsongeval ‘elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt’. Maar is er sprake van een arbeidsongeval wanneer de werknemer niet aan het werk is, maar op het jaarlijkse personeelsfeest zit?

Noodzakelijke elementen?

In de rechtspraak beschouwt men een personeelsfeest als een arbeidsprestatie wanneer de volgende elementen cumulatief aanwezig zijn:

  • de werkgever betaalt het feest
  • de werkgever oefent een morele dwang uit op zijn werknemers om aanwezig te zijn
  • tijdens het feest staan de werknemers onder het gezag van de werkgever
  • de directieleden van de onderneming zijn aanwezig op het feest

Of het personeelsfeest tijdens de werkuren of buiten de onderneming plaatsvindt, maakt hier weinig uit.

Wanneer aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, en er sprake is van een ongeval, letsel én arbeidsprestatie, dan zal het ongeval beschouwd worden als arbeidsongeval. Ook een ongeval dat op weg naar de locatie of naar huis gebeurt, zal gekwalificeerd worden als een ‘arbeidswegongeval’.

Bron: De Standaard 09/01 via Licens2Publish – 04-10-2017