• Terug naar nieuws

  Kan je een bedrijfsuitje fiscaal aftrekken?

  Bedrijfsuitje_Fiscaliteit-940x571

  In veel kmo’s is het gebruikelijk dat de bedrijfsleiding en het personeel er jaarlijks gezamenlijk een dagje op uit trekken. Het leuke aan zo’n personeelsuitstap is dat je de meeste van uw collega’s op een andere manier leert kennen. Bovendien bevordert dit de samenhorigheid tussen de collega’s en het hoeft niet gezegd dat dit dan ook een positief effect heeft op de bedrijfsresultaten van de onderneming zelf.

  De vraag die u zich als bedrijfsleider daarbij wel zal stellen, is hoe de fiscus dit bekijkt …

  Fiscale behandeling van een gezelschapsreis op het vlak van inkomstenbelastingen

  De fiscus beschouwt een personeelsuitstap van maximaal één dag als een sociaal voordeel indien alle personeelsleden worden uitgenodigd. Dit betekent  dat de gemaakte kosten voor de werkgever  aftrekbaar zijn en voor de werknemer niet belast.

  Dit betekent m.a.w. dat alle gemaakte kosten m.b.t. de uitstap fiscaal aftrekbaar zijn, zij het dat de fiscus wel van oordeel is dat de gemaakte restaurantkosten slechts 69% aftrekbaar zijn. De huur van een autocar, de organisatiekosten voor de gezamenlijke sport-, cultuur-, reisactiviteit(en), … komen dus allemaal voor de volledige aftrek in aanmerking.

  Worden ook gepensioneerde werknemers van de onderneming uitgenodigd om mee te participeren aan de activiteiten, dan wordt de fiscale aftrekbaarheid van de aan hen gerelateerde kosten niet aanvaard en dienen deze dus in de verworpen uitgaven te worden opgenomen.

  Sommige werkgevers – zeker indien het aantal personeelsleden niet zo groot is – nodigen ook de partners van de werknemers uit. In dat geval zou het wel eens kunnen gebeuren dat de belastingcontroleur slechts de helft van de kosten aanvaardt. Tenzij de bedrijfsleiding uiteraard goede redenen naar voor kan schuiven om ook hen uit te nodigen.

  Wordt de uitstap georganiseerd voor slechts een gedeelte van het personeel, dan is er in hoofde van deze eigenlijk sprake van een belastbaar voordeel alle aard met als gevolg zij zullen belast worden op deze incentive.

   

  Fiscale behandeling van een gezelschapsreis op het vlak van Btw

  Wordt er een personeelsactiviteit georganiseerd voor slechts een bepaald gedeelte van het personeel (bijvoorbeeld enkel het verkoopspersoneel), dan wordt de aftrek van Btw op de gemaakte kosten niet aanvaard. Ook de aangerekende Btw op de gemaakte restaurantkosten wordt niet aanvaard.

  De btw op de gemaakte kosten voor de teambuildingactiviteit of het personeelsuitstapje is slechts aftrekbaar op voorwaarde dat alle personeelsleden er aan deel kunnen nemen. Men spreekt in een dergelijk geval van een zogenaamd collectief sociaal voordeel en hierop aanvaardt de btw-administratie de volledige aftrek van de btw.
  Het is dus vooral van belang dat alle personeelsleden zijn uitgenodigd en dat de activiteit maximaal één dag duurt.
  De organisatie van een personeelsuitstapje wordt door de fiscus vrij gunstig behandeld indien deze niet langer duurt dan één dag. Enkel voor de genuttigde maaltijden op restaurant past de fiscus de normale regels toe met als gevolg dat de Btw hierop niet aftrekbaar is. Dit laatste zou u kunnen vermijden door de etenswaren en de drank zelf aan te kopen opdat er geen sprake zou zijn van restaurantkosten.

  Bron: “Tips & Advies”

  Bedrijfsuitje_Fiscaliteit-940x571

  Meer farmtastisch nieuws

  • Een ongeval tijdens de teambuilding: arbeidsongeval of niet?

   05-10-2017
  • Zo had je “spelen” nog niet bekeken

   04-10-2017
  • Waarom een teambuilding organiseren?

   21-08-2017