• Terug naar nieuws

  Is teambuilding aftrekbaar als beroepskost?

  Parlementaire vraag

  Teambuilding is al lang geen nieuw begrip meer in de bedrijfswereld. Het werd geïntroduceerd in de jaren tachtig in de Verenigde Staten als een manier om de sociale cohesie binnen bedrijven te verbeteren, de motivatie van werknemers te verhogen, en ziekteverzuim en personeelsverloop te verminderen. Vandaag de dag is het een gangbare praktijk voor bedrijven om teambuildingactiviteiten te organiseren. Wat interessant is, is dat deze kosten als beroepskosten aftrekbaar kunnen zijn, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch stelde deze vraag op 22/8/23 aan vice-eersteminister van Financiën. De aftrekbaarheid van meerdere eendaagse teambuildings.

  In België is het toegestaan om de kosten die verband houden met teambuilding als aftrekbare beroepskosten op te voeren. De voorwaarde is dat deze activiteiten beperkt moeten blijven tot één dag per evenement. Deze regeling geldt niet alleen voor éénmalige teambuildingactiviteiten, maar ook voor het herhaaldelijk organiseren van dergelijke evenementen. Als een bedrijf ervoor kiest om meerdere eendaagse teambuildingactiviteiten per jaar te organiseren, zoals halfjaarlijkse of kwartaaluitstappen, is dat toegestaan.

  Het antwoord van de vice-eersteminister van Financiën is duidelijk (QRVA 55119, p. 158): er is geen beperking tot slechts één eendaagse teambuilding per jaar. Het is echter van cruciaal belang dat deze activiteiten gericht zijn op het verbeteren van de teamwerking binnen het bedrijf. Dit betekent dat het organiseren van meerdere eendaagse teambuildingactiviteiten per jaar geen belemmering vormt voor het aftrekken van de kosten als beroepskosten, zolang ze bijdragen aan het versterken van het team.

  Een ander belangrijk aspect is dat deze kosten alleen als beroepskosten aftrekbaar zijn als ze als een collectief sociaal voordeel worden beschouwd. Dit betekent dat alle personeelsleden moeten kunnen deelnemen aan de teambuildingactiviteit. Dit geldt niet alleen voor één teambuilding per jaar, maar ook voor meerdere activiteiten georganiseerd door verschillende bedrijfsafdelingen op verschillende momenten in het jaar. Het feit dat elke afdeling apart een eendaagse teambuilding organiseert, is geen belemmering voor de fiscale aftrekbaarheid van de kosten die ermee verband houden als beroepskosten.

  Kortom, teambuildingactiviteiten kunnen in België worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten, zelfs als ze meerdere keren per jaar worden georganiseerd door verschillende bedrijfsafdelingen. Zolang deze activiteiten gericht zijn op het verbeteren van de teamdynamiek en als een collectief sociaal voordeel worden beschouwd, kunnen de gemaakte kosten worden opgevoerd als beroepskosten bij de belastingaangifte van het bedrijf. Het is echter altijd verstandig om de specifieke fiscale regels te raadplegen en zo nodig advies in te winnen bij een belastingdeskundige om ervoor te zorgen dat aan alle vereisten wordt voldaan. Om de juiste activiteit te vinden die gericht is op de teamwerking binnen het bedrijf kan je het overzicht van FarmFun bekijken. 

  Meer farmtastisch nieuws

  • Veerkrachtige spreuken voor op de werkplek

   31-10-2023
  • De beste vragen om het ijs te breken voor je team

   29-10-2023
  • Eenvoudige teambuildingspelletjes om elkaar beter te leren kennen

   28-10-2023