• Terug naar nieuws

  Kan je de BTW op je teambuilding recupereren als bedrijf?

  210930-FARMFUN MERCHTEM-HI RES-ILLIASTEIRLINCK-80 (1)-1673530850394

  Postcorona en tijden van veel onzekerheid. De nood aan verbondenheid met je team is dit moment groter dan ooit. Daar komt de war for talent dan nog eens bovenop. Je nam de juiste beslissing om een teambuilding te organiseren voor je personeel. Maar hoe zit dat nu met de BTW op de gemaakte kosten? Kan je die als bedrijf recupereren? Welk zijn de aandachtspunten?

  Wanneer kan je de BTW recupereren op een teambuilding?

  Veel hangt af van het al dan niet uitnodigen van het gehele bedrijf. Wordt er een teambuilding georganiseerd voor een bepaalde afdeling dan gaat het om een ‘privatief sociaal voordeel’ en is de BTW niet aftrekbaar. Zijn alle personeelsleden uitgenodigd, dan is het een ‘collectief sociaal voordeel’ en kan de BTW op de daaraan verbonden kosten wél gerecupereerd worden. Nemen ook gepensioneerde werknemers deel, dan is de BTW op die kosten niet recupereerbaar.

  Het is echter niet vereist dat werkelijk alle personeelsleden effectief deelnemen aan de teambuilding. Ze moeten er wel de kans toe krijgen en dus uitgenodigd worden. Neemt enkel een bepaalde afdeling deel, dan is het belangrijk te kunnen aantonen dat wel iedereen uitgenodigd werd. Vanuit HR-standpunt gezien neemt ook best het gehele bedrijf deel.

  Soms kan het aantrekkelijk zijn om ook de partners van je medewerkers bij het bedrijf te betrekken, zeker als je veel flexibiliteit van je personeel verwacht. Je nodigt hen daarom ook uit op de teambuilding. De BTW hierop is, volgens de rechter, ook aftrekbaar.

  cash tree-1673532929204

  Incentives

  De laatste jaren verkiezen de meeste bedrijven om meermaals per jaar een leuke uitstap te organiseren met het personeel. Toch blijven sommige bedrijven vasthouden aan meerdaagse teambuildings. Hoewel de BTW hierop recupereerbaar is, moet je er rekening mee houden dat het fiscaal geen aftrekpost is in de directe belastingen.

  Uitzonderingen

  De catering van een teambuilding is een uitzondering. Zelfs indien een teambuilding enkel voor het personeel bestemd is, mag BTW op de catering in principe niet afgetrokken worden. Zorgt een traiteur of het eventbedrijf voor de bereiding en de bediening, of gaat u op restaurant, de BTW op deze kosten is niet recupereerbaar. Maar koop je met het oog op het evenement de eetwaren zelf en staat het personeel zelf in voor de bediening of wordt er gefeest onder een selfserviceformule, dan is er geen sprake meer van een restaurantdienst, maar van een loutere levering van goederen. Het algemene aftrekverbod voor restaurantkosten is dan m.a.w. ook niet van toepassing. Als de andere voorwaarden voldaan zijn kan je de BTW op die kosten dan wel recupereren. De BTW op geestrijke dranken is nooit aftrekbaar.

  De BTW is dus in principe ook aftrekbaar als een traiteur de maaltijden kant-en-klaar aflevert, zonder dat er buiten het vervoer nog andere diensten plaatsvinden. In dat geval gaat het dus enkel om levering.

  Samengevat

  1. De BTW op teambuilding is volgens de normale regels recupereerbaar als het om een collectief sociaal voordeel gaat. Dat is het geval als iedereen van het bedrijf uitgenodigd is.
  2. Rechtspraak aanvaardt dat ook partners en inwonende gezinsleden mee uitgenodigd worden.
  3. De BTW op cateringdiensten is ook recupereerbaar als de cateraar de maaltijden kant-en-klaar aflevert zonder bijkomende diensten.

  Wil je meer weten over fiscaal- en BTW-technisch vriendelijke teambuildings voor jouw bedrijf? Check onze formules waarbij al jouw koe-llega's betrokken worden!

  KIES UIT INTERESSANTE FORMULES

  Meer farmtastisch nieuws

  • De leukste en warmste winterteambuilding beleven zonder zorgen

   27-11-2022
  • Wil jij ook een 'funbelievable farmer' worden?

   12-11-2022
  • Een FARMtastische teambuilding voor Sun Calor

   09-11-2022